Du är här

Hem

Israel Konferens 2016

 Pärm

 [ PDF-versionpdf

VÄLOMMEN TILL ISRAEL KONFERENS - 12-14.2.2016 I BETANIAFÖRSAMLINGEN I NICKBY, SIBBO

vapenHISTORIEN OM JERUSALEM är historien om världen. Jerusalem betraktades en gång i tiden som världens centrum och i dag är det mer sant än någonsin: Staden utgör fokus för kampen mellan de abrahamitiska religionerna, helgedomen för den allt populärare kristna, judiska och islamiska fundamentalismen, det strategiska slagfältet för civilisationer som befinner sig på kollisionskurs, frontlinjen mellan ateism och tro.

Konferenstema ”Jerusalem – en heliga staden”.
Jerusalem är hemvist för den ende Guden – YHWH, den enda stad som existerar på två platser - i himlen och på jorden. Hennes oförlikneliga jordiska skönhet förmår över huvud taget inte mäta sig med hennes himmelska förtjänster.

Profeter och patriarker, Abraham, David, Jesus och Muhammed sägs ha gått längs hennes gator.

Jerusalem, som är en helig stad för skriftfolken, är skriftens stad: Bibeln är på många vis Jerusalems egen krönika och dess läsare, från judarna och de tidiga kristna via de muslimska erövrarna och korsfararna till dagens amerikanska evangelister, har upprepade gånger ändrat hennes historia för att jämka samman den med sina bibliska profetior. Ändå är Jerusalem, den store Konungens stad, här skall världen få möta sin skapare som gav sin enfödde Son som ett offerlamm för världens frälsning. Vid Yeshuas uppenbarelse skall alla få se Jerusalems verkliga skönhet. Ty undervisning skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Från Jerusalem låter han sin röst höras, så att himlen och jorden bävar. Men HERREN är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn.

Karisma farledens ordf.
Kenneth Witick

 

GrönroosSom pastor i Betaniaförsamlingen i Sibbo är det en glädje för mig att välkomna alla vänner inom Karisma Farleden till Sibbo den 12-14 februari. Israelkonferensen har väckt intresse och förväntan här i Sibbo. Vi tror att det kommer att bli en bra och intressant konferens, som både kommer att hjälpa oss att förstå bättre det profetiska skeendet i tiden och Israels plats i Guds plan.

Gabriel Grönroos

EnarsonLars Enarson
från ISRAEL.
”The Watchman på Jerusalems murar”
Lars Enarson har varit verksam som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst, sedan slutet av 70-talet. Sedan 1997 har han arbetat utifrån Israel, speciellt för att mobilisera förbön för Israel och väckelse i Mellanöstern.
Lars producerar ett TV program från Israel på svenska och engelska som heter ”På Jerusalems murar”. Han har även skrivit böcker om Israel, det profetiska ordet och de judiska rötterna till den kristna tron.

 

Medverkande:

Tomas Sandell
European Coalition for Israel ECI
Sandell
Margaretha Jägerhult
Operation lifelines
Jägerhult
Andrey Vdov
Pastor i St Petersburgs messianska församling
Vdov

Musik & lovsång:

Seppo Järvinen

 

 

 

Christa Katter

 

 

 

Isabella Ström

 

 

Järvinen

Katter

Ström

 

 {Anmäl dig här}

PROGRAM:

  FREDAG 12.2. 
Kl. 18:00 Sabbatsmåltid. Anmälan senast 9.2. 10 €/person till
Hanna Nylund e-post: hannanylund@gmail.com / +358 50 3492454
Kl. 19:00 Kvällsmöte Lars Enarson Led. Kenneth KF kollekt
Kl. 21:30 Kvällsfika i Betania
  LÖRDAG 13.2. 
Kl. 8:00 Morgonmål i Betania
Kl. 9:30 Lovsång och bön
Kl. 10:00 Bibelstudium Lars Enarson Kenneth KF kollekt
Kl. 12:00 Lunch
Kl. 14:00 ECI Tomas Sandell Karisma ECI kollekt
Kl. 15:30 Kaffe
Kl. 16:00 Seminarium Maggie Jägerhult Karisma
Kl. 17:30 Seminarium Anrev Vodov Karisma
Kl. 18:30 Kaffe
Kl. 19:00 Kvällsmöte Lars Enarson Kenneth KF kollekt
  SÖNDAG 14.2.  
Kl. 8:00 Morgonmål i Betania
Kl. 11.00 Gudstjänst Lars Enarson, Gabriel Betania kollekt

 

 

 Karta  - Betania i Nickby, Stora byvägen 34, Sibbo


Logi - Övernattningsställen i Sibbo eller dess närhet.

  1. Box bed and breakfast, tel +358 (0)50 592 4255.
  2. Kuntokallio, Östersundom, tel +358 (0)20 729 6000
  3. Sopukka, Storören, tel +358 (0)9 720 6850
  4. Juhlamenot, Västerskogen, tel +358 (0)40 516 7214

 


Kom med och stöd arbetet!

Karisma Farleden r.f., Matrosgatan 1, 22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)40-539 1212, www.karismafarleden.fi, info@karismafarleden.fi
Andelsbanken FI08 5578 0420 1464 67
Insamlingstillstånd: POL-2014-16805 (7.1.2016-6.1.2018)

 

 

 

Ange din telefonnummer ifall vi behöver kontakta dig
Ange andra deltagare och eventuella allregier